Đỉnh Luân chuyển và Đáy Luân chuyển (Rounded Top & Rounded Bottom) trong thị trường forex

phan-tich-do-thi-forex-18

Mô hình Đáy Luân chuyển Mô hình Đáy Luân chuyển được tạo thành thế nào?

Chúng ta hãy cùng xem xét Hình 37 minh họa sự tạo thành mô hình Đáy Luân chuyển. Đường chặn mạnh và đáy tạo thành mô hình giá này và cùng lúc đó, tất cả các nến đều được tạo thành một cách đều đặn tại cùng một mức giá trong một khoảng thời gian (t). Sau đó chúng ta nhìn thấy điểm "đun sôi", khi hai nến lớn với sự chênh lệch rõ rệt về mức giá đỉnh và đáy xuất hiện và khối lượng giao dịch tăng lên cùng với chúng. Sau khi "đun sôi", mức giá dao động trong phạm vi giới hạn của các đường chặn mạnh và dần dần sẽ tăng trở lại.

Chiến thuật ở đây cũng tương tự như chiến thuật giao dịch với mô hình Ngày Luân chuyển (Hình 36). Chúng ta mở một trạng thái sau khi điểm "đun sôi" qua đi với mức cắt lỗ được đặt dưới đường chặn mạnh. Mục tiêu giá có thể là ngưỡng kháng cự tiếp theo. Sự tạo thành của mô hình giá Định Luân chuyển cũng tương tự như sự tạo thành mô hình Đáy Luân chuyển.

phan-tich-do-thi-forex-19

Hình 38 minh họa sự tạo thành mô hình Đáy Luân chuyển trên biểu đồ 15 phút của cặp EUR/USD với điểm đun sôi xuất hiện ngày 10 tháng 9 năm 2007.

Đảo chiều Bật tăng mạnh và Đổ vỡ (Bump and Run Reversal - BARR)

Mô hình Đảo chiều Bật tăng mạnh và Đổ vỡ là một mô hình giá rất hay bắt gặp. Nó thường đặc trưng cho thị trường chứng khoán hơn và chỉ đôi khi mới được hình thành trong thị trường Ngoại hối. Các nhà kinh doanh luôn tin tưởng vào mô hình này.

phan-tich-do-thi-forex-20

Mô hình Đảo chiều Bật tăng mạnh và Đổ vỡ được tạo thành như thế nào?

Đảo chiều Bật tăng mạnh và Đổ vỡ là một mô hình giá phức tạp được tạo thành từ ba giai đoạn. Chúng ta hãy cùng xem xét Hình 39 với một mô hình Đảo chiều Đỉnh Bật tăng mạnh và Đổ vỡ.

Giá có vẻ như đang diễn biến trong một xu hướng đi lên, góc giữa đường A và trục hoành vào khoảng 30 đến 45 độ (đường A trên biểu đồ). Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn Đầu vào. Sau đó giá diễn biến với tốc độ tăng dần. Góc giữa đường B và trục hoành lớn hơn 45 độ (thông thường không vượt quá 60 độ). Giai đoạn này còn gọi là giai đoạn Bật tăng mạnh. Đặc trưng của nó là một sự biến động giá mạnh và một đường xu hướng dốc. Thị trường không thể tiếp tục diễn biến với tốc độ cao. Mức giá bước vào khu vực quá mua (overbought) và phá vỡ đường A. Sau đó giá sẽ giảm dần theo hướng đi xuống. Giai đoạn này còn gọi là giai đoạn Đổ vỡ.

Đặc trưng của mô hình giá Đảo chiều Bật tăng mạnh và Đổ vỡ:

- Góc giữa đường xu hướng trước đó và trục hoành nên nằm từ 30 đến 45 độ.

- Giai đoạn Đầu vào nên kéo dài ít nhất một tháng. Trên thị trường chứng khoán thì đây là một điều kiện hết sức quan trọng.

- Giá cần tăng tốc và hướng lên trên. Góc giữa đường xu hướng và trục hoành nên nằm từ 45 đến 60 độ và cần chứng tỏ là thị trường không thể tăng nhanh trong một thời gian dài.

- Chênh lệch giữa đường xu hướng và mức đỉnh của giai đoạn Đầu vào (H) cần ít nhất là nhỏ bằng một nửa chênh lệch giữa đường xu hướng và mức đỉnh của giai đoạn Bật tăng mạnh (L), nghĩa là L2H.

- Trên thị trường chứng khoán, chênh lệch giữa đường xu hướng và mức đỉnh của giai đoạn Đầu vào cần cao hơn một đô-la tính theo giá chứng khoán.

- Dấu hiệu đảo chiều đầu tiên là sự phá vỡ của đường B.

- Mở một trạng thái giao dịch khi mức giá phá vỡ đường A (Đổ vỡ).

- Mục tiêu giáđầu tiên là chênh lệch H được phân tách từ sự phá vỡ của đường A theo xu hướng của quá trình phá vỡ. Mục tiêu giá sẽ đạt mức tối thiểu là 78%.

- Khi mức giá chạm tới đường A, một giai đoạn Đổ vỡ mới có thể xảy ra.

- Mô hình Đảo chiều Đỉnh Bật tăng mạnh và Đổ vỡ thường gặp hơn so với Mô hình Đảo chiều Đáy Bật tăng mạnh và Đổ vỡ.

Vẽ các đường nằm trên đường A song song với nó ở một khoảng cách tương đương với H sẽ cho bạn một loạt các điểm mà nếu giá vượt qua các điểm này thì đó là dấu hiệu để mở một trạng thái giao dịch. Như vậy, khi giá phá vỡ đường B thì bạn nên mở một trạng thái bán.

phan-tich-do-thi-forex-21

Hình 40 minh họa Mô hình Đảo chiều Bật tăng mạnh và Đổ vỡ được tạo thành trên biểu đồ ngày của cặp USD/CHF từ ngày 13 tháng 10 năm 2006 đến ngày 3 tháng 1 năm 2007. Quátrình Đầu vào kéo dài hơn một tháng. Sự chênh lệch giữa góc tạo thành bởi đường A và trục hoành và góc tạo thành bởi đường B và trục hoành là rất lớn. Đường A, còn được gọi là đường Đầu vào, được tạo thành với một góc là 30 độ trong khi đường B, còn được gọi là đường Bật tăng mạnh được tạo thành với một góc lên tới 78 độ. Đường B đạt được độ dốc cần thiết và nó cho thấy thị trường có thể đi theo xu hướng này trong một thời gian dài. Điều kiện L ≥ 2H được thỏa mãn.

Mô hình đỉnh ba và đáy ba (Triple Top & Triple Bottom -TT & TB) trong thị trường forex