Mô hình vai đầu vai trong giao dịch forex

Mô hình đảo chiều Đầu và các vai

phan-tich-do-thi-forex-7

Đầu và các vai là một trong những mô hình quan trọng và thường gặp nhất trong số các mô hình đảo chiều và có vai trò rất lớn. Nó có thể là sự hình thành đỉnh hoặc đáy và được thể hiện bằng một đỉnh giá bao quanh bởi hai đỉnh giá khác thấp hơn hoặc một đáy giá bao quanh bởi hai đáy giá khác cao hơn. Hình 30 minh họa sự hình thành đỉnh theo mô hình Đầu và các vai.

Mô hình Đầu và các vai được tạo thành như thế nào?

Sau một diễn biến giá đáng kể, xu hướng lúc này sẽ gặp các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự và không thể vượt qua chúng. Dấu hiệu đảo chiều đầu tiên là khi một đường xu hướng quan trọng bị cắt qua (điểm 1). Sau bước ngoặt này, giá sẽ quay trở lại mức đáy trước đó (điểm 2). Tại đây, nó gặp đường hỗ trợ và cố gắng khôi phục xu hướng nhưng không thành công (điểm 3). Một mặt, nó khuyến khích các nhà kinh doanh đóng trạng thái mua của mình. Mặt khác, nó cũng khuyến khích người bán bán ra. Giá vì thế sẽ cắt qua đường viền cổ (neckline) (điểm 4). Đường viền cổ là đường hỗ trợ nối liền các mức đáy tạo thành giữa vai trái và đầu và giữa đầu và vai phải. Đường viền cổ bị cắt qua là bước cuối cùng hoàn thiện mô hình này. Nếu bạn quan sát một mô hình Đầu và các vai ngược lại, nghĩa là nó thể hiệnsự hình thành đáy, thì đường viền cổ lúc này là một đường kháng cự nối liền các mức đỉnh tạo thành giữa vai trái và đầu và giữa đầu và vai phải.

Đặc trưng của mô hình Đầu và các vai (H & S):

 • Mô hình giá Đầu và các vai phải trông giống với đầu và vai của người và không nên bị làm cho biến dạng.

 • Hai vai phải gần tương đương nhau. Một bên không nên lớn hơn bên còn lại và chúng nên được tạo thành trên một ngưỡng giá xấp xỉ nhau.

 • Mô hình giá Đầu và các vai thường xuất hiện ở cuối một diễn biến giá đáng kể và dấu hiệu đảo chiều đầu tiên là đường xu hướng bị phá vỡ.

 • Mô hình giá Đầu và các vai cần tương xứng với diễn biến giá trước đó (xem các quy tắc với các mô hình giá).

 • Độ dốc của đường viền cổ không nên quá cao. Đường viền cổ có độ dốc càng thấp thì mô hình giá càng có vai trò quan trọng.

 • Việc đường viền cổ bị phá vỡ sẽ hoàn thiện mô hình giá và là dấu hiệu bắt đầu mở một trạng thái.

 • Mục tiêu giá là chênh lệch giữa mức đỉnh hoặc mức đáy của đầu và đường viền cổ được phân chia từ điểm cắt qua hoặc từ mức đáy hoặc đỉnh trước đó (điểm 2), nếu góc giữa đường viền cổ và trục hoành là góc nhọn.

 • Mức cắt lỗ nên được đặt trên đường viền cổ khi bạn đang bán ra hoặc dưới đường viền cổ nếu bạn đang mua vào.

 • Mức giá có thể quay lại đường viền cổ sau khi phá vỡ đường này và sau đó nó lại tiếp tục diễn biến theo xu hướng của quá trình phá vỡ trước đó.

 • Khối lượng giao dịch giảm xuống khi mô hình giá đang được tạo thành và lại tăng lên tại điểm phá vỡ ngay sau đó.

Hình 31 minh họa việc tạo thành mô hình Đầu và các vai trên biểu đồ giá tuần của cổ phiếu AIG. Đỉnh của đầu trong mô hình giáđược tạo thành ngày 7 tháng 1 năm 2006. Mô hình Đầu và các vai được minh họa bởi tất cả các yếu tố đề cập đến ở trên. Đó là:

 • một diễn biến giá đáng kể trước đó
 • đầu và các vai
 • sự phá vỡ đường xu hướng
 • sự phá vỡ đường viền cổ
 • giá đảo chiều trở lại và kiểm chứng đường viền cổ.

Mức giá đạt tới mục tiêu giá tương đương với khoảng cách giữa mức đỉnh của đầu trong mô hình và đường viền cổ.

phan-tich-do-thi-forex-8

Mô hình giá này thường được tạo thành và chứng tỏ tính hiệu quả của nó trong rất nhiều trường hợp. Nó được tạo nên từ hai mức đỉnh hoặc hai mức đáy, những mức này gần như cùng nằm trên một đường giá. Chúng ta hãy cùng xem xét mô hình giá Đỉnh đôi (Hình 32). Sự tạo thành mô hình Đáy đôi cũng tương tự như sự tạo thành mô hình Đỉnh đôi.

phan-tich-do-thi-forex-9

Mô hình Đỉnh đôi được tạo thành như thế nào?

Sau một xu hướng đi lên mạnh mẽ, mức giá gặp phải đường kháng cự và không thể vượt qua nó. Do đó, giá giảm và thị trường đảo chiều sang xu hướng đi xuống và mức giá cắt qua đường xu hướng (điểm 1). Đây là dấu hiệu đảo chiều đầu tiên. Mức giá tiếp tục đi xuống cho đến khi nó nhận được một vài sự hỗ trợ. Đây là thời điểm mà người mua tham gia thị trường và cố gắng khôi phục xu hướng đi lên trước đó (điểm 2). Nhưng họ không thành công khi giá đạt tới mức đỉnh trước đây (điểm 3). Nó khuyến khích người mua đóng trạng thái mua của mình và người bán bán ra. Một xu hướng đi xuống mới cắt qua đường của đáy trước đó (điểm 4). Sự phá vỡ này hoàn thiện mô hình giá.

Đặc trưng của mô hình Đỉnh đôi - Đáy đôi:

 • Chênh lệch giữa giá tại các mức đỉnh hoặc các mức đáy không nên quá lớn(không vượt quá 20%).

 • Mức đỉnh thứ hai nên cùng nằm trên một đường giá với mức đỉnh thứ nhất hoặc thấp hơn nó. Sự tạo thành mô hình Đáy đôi cũng tương tự. Đáy thứ hai nên cùng nằm trên một đường giá với đáy thứ nhất hoặc nằm cao hơn. Nếu điều kiện này không được thỏa mãn thì mức đỉnh cao hơn hoặc mức đáy thấp hơn sẽ xác nhận xu hướng đi lên hoặc đi xuống trước đó.

 • Đỉnh đôi và Đáy đôi xuất hiện tại thời điểm cuối một diễn biến đáng kể, và dấu hiệu đảo chiều đầu tiên là sự phá vỡ đường xu hướng.

 • Mô hình giá Đỉnh đôi và Đáy đôi cần tương xứng với diễn biến giá trước đó (xem các quy tắc với các mô hình giá).

 • Sự phá vỡ một đáy hoặc đỉnh trước đó là tín hiệu bắt đầu một giao dịch.

 • Mục tiêu giá là chênh lệch giữa mức đỉnh hoặc đáy và điểm phá vỡ (điểm 4).

 • Mức cắt lỗ nên được đặt dưới điểm phá vỡ (nếu bạn đang mở một trạng thái mua) hoặc trên đó (nếu bạn đang mở một trạng thái bán).

 • Sau thời điểm phá vỡ, giá có thể quay lại mức phá vỡ để từ đó tiếp tục đi theo xu hướng của quá trình này.

 • Khối lượng giao dịch giảm xuống khi mô hình giá đang được tạo thành và lại tăng lên tại điểm phá vỡ ngay sau đó.

Hình 33 minh họa mô hình Đỉnh đôi được tạo thành trên biểu đồ ngày của cặp EUR/USD với các mức đỉnh ngày 24 tháng 7 năm 2007 và ngày 5 tháng 8 năm 2007.

Nếu phân tích mô hình một cách thật cẩn thận, chúng ta có thể thấy một vài sự khác biệt giữa đỉnh đôi và đáy đôi. Những khác biệt này là gì và chúng quan trọng đến đâu? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ nâng cao giá trị của lý thuyết mô hình Đỉnh đôi.

phan-tich-do-thi-forex-10

Có bốn loại mô hình giá Đỉnh đôi và Đáy đôi, đó là:

1. Adam & Adam

phan-tich-do-thi-forex-11

2. Adam & Eve

phan-tich-do-thi-forex-12

3. Eve & Eve

phan-tich-do-thi-forex-13

4. Eve & Adam

phan-tich-do-thi-forex-14

Trên đây là tên các loại mô hình đỉnh đôi và đáy đôi. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể kỳ vọng thị trường phản ứng theo các cách khác nhau tùy thuộc vào vị trí tương đối giữa các đỉnh và các đáy.

Các mô hình giá quan trọng trong giao dịch forex bạn cần biết
Mô hình đỉnh ba và đáy ba (Triple Top & Triple Bottom -TT & TB) trong thị trường forex