Phân tích thị trường ngoại hối bằng đồ thị

Giới thiệu về phân tích đồ thị

Phân tích đồ thị hay còn gọi là phân tích cổ điển là một phần quan trọng của dự báo kỹ thuật và nên được áp dụng khi nhà kinh doanh muốn đưa ra một chiến lược giao dịch.

Nó được sử dụng để dự báo giá cả thị trường trong tương lai nhằm giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn.

Phân tích kỹ thuật cổ điển thường sử dụng biểu đồ. Những mô hình giá trong các biểu đồ được gọi là các hình thái. Hình thái là những mô hình diễn biến của thị trường được sắp xếp theo dạng thức và khả năng diễn biến của xu hướng giá trong tương lai.

Mô hình giá lên và mô hình giá xuống

Biểu đồ tạo ra các mô hình, hình thành từ tác động qua lại giữa hai nhóm thành viên tham gia thị trường - nhóm mua (nhóm đầu cơ giá lên) và nhóm bán (nhóm đầu cơ giá xuống). Kết quả của tác động qua lại giữa hai nhóm này sẽ xác định dạng thức của biểu đồ, trong đó nó có thể đi lên, đi xuống, ở mức đỉnh và mức đáy (Hình 24).

phan-tich-do-thi-forex-1

Thị trường sẽ đi lên nếu nhóm đầu cơ giálên có tác động mạnh mẽ hơn so với nhóm đầu cơ giáxuống và khi khối lượng mua vào vượt quá khối lượng bán ra. Xu hướng giá lên sẽ lập đỉnh khi mà sau điểm đó, lượng mua vào trở nên yếu đi, giátăng lên rất chậm chạp và lượng bán ra tăng dần. Sau mức đỉnh sẽ là giai đoạn đi xuống (diễn biến đi xuống); tác động từ nhóm đầu cơ giáxuống dần trở nên mạnh hơn và lấn át tác động từ nhóm đầu cơ giálên. Giai đoạn đi xuống sẽ được tiếp nối bằng quá trình tạo đáy, đây là tín hiệu cho thấy nhóm bán ra đang mất dần vai trò chi phối và nhóm mua vào bắt đầu lấy lại ảnh hưởng trên thị trường. Đây là bốn yếu tố cơ bản của một biểu đồ giávà chúng cũng chính là đối tượng nghiên cứu của phương pháp phân tích đồ thị.

Phân tích xu hướng

Chúng ta đã vừa xem xét bốn yếu tố cơ bản của một đồ thị. Khi nghiên cứu riêng rẽ các yếu tố này, chúng ta nhận được các thông tin về một khoảng thời gian nhất định và không thể thấy được những gì đã diễn ra trước đó cũng như những gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Khi nghiên cứu đồng thời các yếu tố này và phân tích mối liên hệ của chúng trong một chuỗi liên tục, chúng ta có thể hiểu được những gì đã diễn ra trước đó cũng như những gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Chúng ta hãy cùng xem qua một biểu đồ ngẫu nhiên (Hình 25). Như chúng ta có thể thấy, bốn yếu tố đã được nói đến ở trên xuất hiện theo một trình tự rõ ràng. Đồng thời, chúng ta có thể thấy rằng khi giá đang trong xu hướng đi lên, nó sẽ thiết lập các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn và ngược lại, khi giá đang trong xu hướng đi xuống, nó sẽ tạo thành các đáy và đỉnh ngày càng thấp đi.

phan-tich-do-thi-forex-2

Để cùng xem xét điều này, chúng ta sẽ kẻ các đường nối các mức đáy và đỉnh. Hình 25 minh họa xu hướng giá lên và các điểm đáy ngày càng cao được nối với nhau bằng một đường kẻ. Đường kẻ này được gọi là đường xu hướng. Đường xu hướng giá lên nối những điểm thể hiện mức đáy của giá và ngược lại, đường xu hướng giá xuống nối những điểm thể hiện mức đỉnh của giá. Góc của đường xu hướng là một yếu tố rất quan trọng. Góc này xác định ba loại hình khác nhau của đường xu hướng.

Nếu góc giữa đường xu hướng và trục hoành là góc nhọn, điều đó cho thấy xu hướng là đi lên và đường xu hướng đi lên thể hiện cho sự thắng thế của nhóm đầu cơ giá lên trên thị trường, nghĩa là thị trường có xu hướng tăng giá(Hình 26). Các mức đỉnh và mức đáy ngày càng cao hơn là đặc trưng của đường xu hướng đi lên. Trong trường hợp này, đường xu hướng sẽ nối những điểm thể hiện mức đáy của giá (mức giá thấp nhất tại mỗi một giai đoạn).

phan-tich-do-thi-forex-3

Nếu góc giữa đường xu hướng và trục hoành là góc tù, điều đó cho thấy xu hướng là đi xuống và đường xu hướng đi xuống thể hiện cho sự thắng thế của nhóm đầu cơ giá xuống trên thị trường. Trong trường hợp này, đường xu hướng sẽ nối những điểm thể hiện mức đỉnh của giá (mức giá cao nhất tại mỗi một giai đoạn).

phan-tich-do-thi-forex-4

Khi đường xu hướng song song với trục hoành, góc giữa đường xu hướng và trục hoành bằng không, điều này cho thấy thị trường đang đi ngang, nghĩa là thị trường đang trong xu hướng bình ổn hay ít biến động. Hình 28 minh họa xu hướng bình ổn. Xu hướng giá là không chắc chắn và thị trường chỉ dao động đôi chút trong phạm vi hẹp. Trong trường hợp này, không có nhóm thành viên tham gia thị trường nào thể hiện được ưu thế và thị trường bình ổn trong khoảng 70% thời gian. Quy luật là thị trường bình ổn trong thời gian càng dài thì biến động về giá sau đó lại càng mạnh mẽ.

phan-tich-do-thi-forex-5

Phân tích thị trường ngoại hối bằng các phân tích cơ bản
Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường forex