Xu hướng thị trường ngoại hối - forex là gì?

Xu hướng là hướng đi tiếp theo của thị trường. Có ba loại xu hướng: đi lên, đi xuống và đi ngang. Xu hướng cuối cùng xuất hiện khi dao động giálà không đáng kể và có chiều hướng cân bằng trong một khoảng hẹp.

Giá cả sẽ tăng khi thị trường có xu hướng đi lên và giảm khi thị trường có xu hướng đi xuống. Đôi khi, thay vì sử dụng các thuật ngữ này, người ta sẽ dùng từ "thị trường giá lên" (Bullish) với xu hướng đi lên hoặc "thị trường giá xuống" (Bearish) với xu hướng đi xuống. Trên thực tế, các nhà kinh doanh chuyên nghiệp thường sử dụng các thuật ngữ này hơn. Chúng cũng có nguồn gốc lịch sử. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, người

ta tổ chức các trận đấu bò với gấu như một hình thức giải trí. Họ nhận ra thói quen và

những dấu hiệu đặc trưng của hai loài vật này khi bắt đầu tấn công đối thủ. Bò thường tấn

công khi cúi thấp đầu và chĩa sừng về phía trước nhằm hất tung đối thủ, nghĩa là chuyển

động theo chiều từ dưới lên trên (thị trường giá lên có thuật ngữ gốc tiếng Anh là "bullish" -

nghĩa là theo kiểu của bò). Còn gấu thì lại tấn công từ trên cao xuống để hạ gục đối thủ,

nghĩa là chuyển động theo chiều từ trên cao xuống dưới (thị trường giá xuống có thuật ngữ gốc tiếng Anh là "bearish" - nghĩa là theo kiểu của gấu).

Xu hướng giálên được dùng để mô tả thị trường với mức giá diễn biến theo chiều hướng đi lên còn xu hướng giá xuống được dùng để mô tả thị trường với mức giá diễn biến theo chiều hướng đi xuống. Ngày nay, những thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi. Về cơ bản, những thành phần tham gia thị trường được chia thành hai nhóm dựa trên kỳ vọng và xu hướng của những giao dịch mà họ tiến hành:

• Nhóm đầu cơ giá lên (Bulls) - là những người kỳ vọng mức giá sẽ đi lên và đây là lý do để họ mua vào.

• Nhóm đầu cơ giá xuống (Bears) - là những người kỳ vọng mức giá sẽ đi xuống và đây là lý do để họ bán ra.

PIP là gì?
Các dạng biểu đồ trong thị trường ngoại hối forex